Zajišťujeme kompletní zprostředkování, poradenství a servis v oblasti REALITNÍCH SLUŽEB

 

Reality a služby

 • prodej, koupě a převod nemovitostí (domy, byty, pozemky, komerce, …)
 • přímý výkup nemovitostí, pronájem objektů a jejich správa
 • převod členských práv a povinností v družstvu
 • rozdělení a převod podílového spoluvlastnictví do osobního vlastnictví
 • zajištění znaleckých posudků pro banky a pro finanční úřady
 • zajištění geometrických plánů a jejich zapsání do KN (katastr nemovitostí)
 • pronájem reklamních ploch (štítové stěny, billboardy, ploty, atd.)
 • poskytujeme právní služby a finanční poradenství v oblasti realit
 • zajistíme kompletní financování v případě nákupu nemovitostí
 • zajistíme pro vás refinancování vašeho stávajícího úvěru

 

Díky silnému zázemí se sítí partnerských poboček nejen v našem regionu (ale i po celé ČR) s profesionálně vyškoleným týmem odborných makléřů, jsme schopni prodat vaši nemovitost kdekoliv v ČR v bezkonkurenčně rychlém čase.

 

Investice do realitních či nemovitostních fondů

 • Investování do nemovitostí je v dnešní době velmi moderní styl investice.
 • Co je podstatou realitních – nemovitostních fondů a co je na nich tak přitažlivé ?

Smysl investic do realitních projektů

 • výnosy z pronájmu nemovitosti díky dlouhodobým nájemním smlouvám představují stabilní příjem zpravidla výrazně nad bezrizikovými úrokovými sazbami
 • změna tržní hodnoty nemovitosti v čase.

Druhy realitních či nemovitostních fondů

 • Rozeznáváme dva druhy realitních – nemovitostních fondů. Jedna skupina jsou akciové realitní fondy. Tu druhou skupinu tvoří speciální nemovitostní fondy, které investují do nákupu nemovitostí přímo. Naše společnost se zaměřuje na oba druhy investic , ale z větší části se zabýváme investicemi do nemovitostních fondů.
 • Na rozdíl od veřejně obchodovaných akciových sektorových nemovitostních fondů, investují tyto fondy převážně přímo do nemovitostí a jejich ocenění neovlivňují výkyvy na burzách, ale vychází ze znaleckých posudků na konkrétní nemovitosti. Tento rozdíl při oceňování, spolu s dlouhodobými nájemními smlouvami u komerčních nemovitostí vytváří předpoklady dobrých výnosů a jsou proto, při delším investičním horizontu, vhodné i pro konzervativnější investory.
 • Nemovitosti vykazují dlouhodobě jednu z nejvyšších výnosností mezi různými typy aktiv.
 • Investorům do nemovitostí šetří čas a peníze spojené s jejich nákupem, správou a prodejem.
 • Umožňují jedinou investicí nakoupit více realitních projektů a rozložit tak riziko.
 • Manažeři těchto fondů využívají znalosti lokálních investičních příležitostí.
 • Nekopírují ekonomické cykly a jsou proto vhodným doplňkem investičních strategií.

Likvidita

 • Realitní či nemovitostní fond, který obhospodařujeme, je otevřeným typem podílového fondu a časově neomezuje délku investice. Každý investor může kdykoliv požádat o vyplacení podílových listů bez jakýchkoliv sankčních poplatků.

Daňové výhody

 • Na výnosy z nemovitostních fondů se vztahuje stejný daňový režim jako na klasické podílové fondy. Při držení podílových listů nad 36 měsíců (3 roky)  jsou výnosy plně osvobozeny od daně z příjmu.

Transparentnost

 • Každý investor má možnost fyzicky vidět aktiva z portfolia fondu.

Pravidelné zveřejňování ocenění fondu, podle pravidel asociací.

 • On-line aktuální ceny podílů na internetu přes zabezpečené přístupy.

Bezpečnost investování

 • Odborným investováním do různých typů nemovitostí v odlišných regionech, nemovitostní fondy rozkládají investiční riziko a významně ho tak snižují. Majetek investorů v realitním či nemovitostním fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Fond podléhá všem státním kontrolním orgánům, především ČNB a MF.

Reality nejsou jen o nemovitostech, ale o celkových službách spojených s bydlením, které jsme vám schopni poskytnout tzv. na klíč od A do Z.

Přejeme vám dobrou volbu při výběru typu investování.   Pokud se rozhodnete právě pro nás, tak budeme velice rádi, když nás budete kontaktovat telefonicky případně e-mailem.

Budeme se těšit na setkání s Vámi.